× ورود ثبت نام

دوره های فنی

 

 

دوره پایه تعمیر ونگهداری بال ، موتور و بدنه هواپیماهای مجهز به موتورهای توربینی  ( رده  B1 )

B1 aircrafts maintenance basic training course - category

 

1 - طول دوره : 2400 ساعت به شرح زیر :

آموزش نظری : 1440 ساعت

آموزش عملی : 960 ساعت

 

2 - معرفی دوره :

دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود اجزا مختلف هواپیما را در رابطه با بال ، بدنه و موتور و عیب یابی ، تعمییر و سرویس نمایند .

 

3 - شرایط ورود به دوره :

الف - دارا بودن دیپلم متوسطه یا مقطع تحصیلی بلاتر

ب - داشتن 18 سال سن در زمان پایان دوره و معرفی به سازمان هواپیمایی کشوری جهت اخذ گواهینامه پایه تعمیر و نگهداری هواپیما

 

4 - فرصتهای شغلی  :

دانش آموختگان این دوره با ارائه گواهینامه آموزشی صادره از سوی این مرکز قادر خواهند بود جذب شرکتهای هواپیمایی و مراکز تعمیراتی در داخل یا خارج از کشور شوند .

 

5 - شرایط اخذ هواهینامه پایه تعمییر و نگهداری هواپیما از سازمان هواپیمایی کشوری ایران یا سازمان هواپیمایی سایر کشورها :

2 سال کار بر روی هواپیما و درج کارهای انجام شده در Logbook  (کتابچه ثبت سوابق کاری )

نکته مهم : محتویات دوره مذکور مطابق با الزامات  EASA  ( آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا )نیز میباشد لذا امکان جذب دانش آموختگان در شرکت های هواپیمایی و مراکز تعمیراتی کشورهای اروپایی هم وجود دارد .

 

 

 

دوره پایه تعمییر ونگهداری سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی هواپیما ( رده B2 )

Aircraft Maintenance Basic Training Course - Category B2

 

1 - طول دوره : 2400 ساعت به شرح زیر میباشد :

آموزش نظری : 1440 ساعت

آموزش عملی : 960 ساعت

 

2 - معرفی دوره :

دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود سیستمهای الکتریکی و الکترونیکی هواپیما را عیب یابی ، تعمیر و سرویس نمایند .

 

3 - شرایط ورود به دوره :

الف - دارا بودن دیپلم متوسطه یا مقطع تحصیلی بلاتر

ب - داشتن 18 سال سن در زمان  پایان دوره و معرفی به سازمان هواپیمایی کشوری جهت اخذ گواهینامه پایه تعمیر و نگهداری هواپیما

 

4 - فرصتهای شغلی  :

دانش آموختگان این دوره با ارائه گواهینامه آموزشی صادره از سوی این مرکز قادر خواهند بود جذب شرکتهای هواپیمایی و مراکز تعمیراتی در داخل یا خارج از کشور شوند .

 

5 - شرایط اخذ گواهینامه پایه تعمییر و نگهداری هواپیما از سازمان هواپیمایی کشوری ایران یا سازمان هواپیمایی سایر کشورها :

2 سال کار بر روی هواپیما و درج کارهای انجام شده در Logbook  (کتابچه ثبت سوابق کاری )

نکته مهم : محتویات دوره مذکور مطابق با الزامات  EASA  ( آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا )نیز میباشد لذا امکان جذب دانش آموختگان در شرکت های هواپیمایی و مراکز تعمیراتی کشورهای اروپایی هم وجود دارد .

 

 

نوشته شده توسط مدیر ، 1 سال قبل