× ورود ثبت نام

دوره دیسپچری

شناسنامه دوره دیسپچری پرواز

 Flight Dispatcher Training Course

طول دوره : 402 ساعت   ( 384 ساعت نظری + 18 ساعت عملی )

پیش نیاز : 240 ساعت زبان عمومی + 112 ساعت زبان تخصصی

معرفی دوره

دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود کلیه پروازهای هر شرکت هواپیمایی در هر لحظه کنترل ونظارت نموده و به منظور تسهیل در حمل و نقل هوایی با مسئولین ذیربط فرودگاهها هماهنگی نمایید .

شرایط ورود به دوره

داشتن حداقل 21 سال برای صدور گواهینامه

داشتن دیپلم و یا بالاتر

فرصتهای شغلی

دانش آموختگان این دوره با عنایت به اینکه محتویات این دوره بر اساس الزامات ICAO میباشد میتواند بعنوان Flight Dispatcher در شرکتهای هواپیمایی داخل یا خارجی استخدام شوند

شرایط اخذ گواهینامه دیسپچری از سازمان هواپیمایی کشوری

دانش آموختگان پس از اخذ گواهینامه آموزشی از این موسسه ، جذب شرکت های هواپیمایی شده ، و در دوره ای را تحت عنوان آموزش حین خدمت(on the job training) گذرانده و سپس  جهت اخذ گواهینامه دیسپچری پرواز به سازمان هواپیمایی کشوری معرفی میگردند .

 

محتویات دوره :

Course Subjects

 

Note. ‘S’ stands for ‘Subject’.

Subject

No.

Subject Title

Duration in hours

Theory

Practice

S1

Civil Air Law and Regulations

 

 

S2

Aviation Indoctrination

 

 

S3

Aircraft Mass (Weight) and Performance

 

 

S4

Navigation

 

 

S5

Air Traffic Management

 

 

S6

Meteorology

 

 

S7

Mass (Weight) and Balance Control

 

 

S8

Transport of Dangerous Goods by Air

 

 

S9

Flight Planning

 

 

S11

Communications — Radio

 

 

S12

Human Factors

 

 

S13

Security (Emergencies and Abnormal Situations)

 

 

Total Duration:

384

18

 

 

نوشته شده توسط مدیر ، 1 سال قبل