۱۷ آذر ۱۴۰۲ , ۲۳:۴۰ تهران
08December 2023,20:10 UTC

استاد دلیریان (استاد خلبان)