۰۷ خرداد ۱۴۰۳ , ۲۲:۳۸ تهران
27May 2024,19:08 UTC

استاد ضیائی (کنترلر مراقبت پرواز)