۲۸ فروردین ۱۴۰۳ , ۲۰:۴۳ تهران
16April 2024,17:13 UTC

استاد قهرمانی(کنترلر مراقبت پرواز)