۰۵ تیر ۱۴۰۳ , ۱۶:۳۳ تهران
25June 2024,13:03 UTC

استاد وفایی (استاد خلبان)