شعبه دانشگاه

شعبه دانشگاه

 

آدرس :

کرج. مهرشهر. فرودگاه بین اللملی پیام. دانشگاه جامع علمی کاربردی آسمان ایرانیان

 

تلفن :

۰۲۶۳۳۲۶۶۱۵۷-۸

 

رشته های ارائه شده در این شعبه:

  • الکرونیک هواپیما(اویونیک) در مقاطع کاردانی و کارشناسی،
  • تعمیرونگهداری هواپیما در مقاطع کاردانی و کارشناسی،
  • مدیریت کسب و کار حرفه ای در مقطع کاردانی،
  • خلبانی هواپیما در مقاطع کاردانی و کارشناسی،
  • مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کاردانی،
  • میهمانداری هواپیما در مقطع کاردانی،
  • دیسپچری پرواز در مقطع کاردانی،