۱۷ آذر ۱۴۰۲ , ۲۳:۴۵ تهران
08December 2023,20:15 UTC

شعبه شیراز

شعبه شیراز

 

آدرس :

شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید خلبان دوران، میدان پیام، مرکز آموزش هوانوردی آسمان ایرانیان

تلفن :

۰۷۱۳۷۴۲۳۲۲۰

 

رشته های ارائه شده در این شعبه:

خلبانی، میهمانداری هواپیما، دیسپچری پرواز