شعبه شیراز

شعبه شیراز

 

آدرس :

شیراز، خیابان قدوسی غربی، انتهای کوچه بیست و یکم، مجتمع آموزشی فرهنگی امام رضا، مرکز آموزش هوانوردی آسمان ایرانیان

تلفن :

۰۷۱۳۶۳۱۱۹۰۰

 

رشته های ارائه شده در این شعبه:

خلبانی، میهمانداری هواپیما، دیسپچری پرواز