۱۷ آذر ۱۴۰۲ , ۲۲:۰۹ تهران
08December 2023,18:39 UTC

شعبه عراق

شعبه عراق

 

آدرس :

العراق، کربلاء المقدسه،حی النقیب، قرب شرکه قریش للسفر و السیاحه

 

تلفن :

۰۰۹۶۴۰۷۹۰۲۳۱۲۵۷۵-۰۰۹۶۴۰۷۷۲۴۹۰۶۲۶۶

 

رشته های ارائه شده در این شعبه:

خلبانی، میهمانداری هواپیما، دیسپچری پرواز