شعبه مازندران

شعبه مازندران

آدرس :

مازندران, شهرستان سیمرغ(کیاکلا) , دانشگاه جامع علمی کاربردی کیاکلا

 

تلفن :

۰۱۱۴۲۳۵۰۶۸۲
۰۱۱۴۲۳۵۳۷۰۳

 

رشته های ارائه شده در این شعبه:

خلبانی، میهمانداری هواپیما، دیسپچری پرواز