شعبه کرج

شعبه کرج

آدرس :

کرج. مهرشهر. فرودگاه بین اللملی پیام. مرکز آموزش هوانوردی آسمان ایرانیان

 

تلفن :

۰۲۶۳۳۲۶۶۲۷۳-۶

 

رشته های ارائه شده در این شعبه:

خلبانی، میهمانداری هواپیما، دیسپچری پرواز