لغو امتحانات سازمان هواپیمایی کشوری

لغو آزمونهای عملیاتی

پیرو اطلاعیه مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰، به اطلاع می رساند باتوجه به دستورالعمل ستاد مبارزه با کرونا در خصوص شیوع بیماری کلیه آزمونهای عملیاتی تا اطلاع ثانوی لغو می گردد. رفع این تعلیق مجددا از طریق وبسایت سازمان هواپیمایی کشوری MEDICAL.CAO.IR و یا وبسایت رسمی مرکز آموزش هوانوردی آسمان ایرانیان به اطلاع عموم خواهد رسید.