۰۷ خرداد ۱۴۰۳ , ۲۳:۳۱ تهران
27May 2024,20:01 UTC

کنفرانس نقش صنعت هوایی در توسعه پایدار

کنفرانس نقش صنعت هوایی در توسعه پایدار

 

رشد اقتصادی، ایجاد شغل وتسهیل تجارت و جهانگردی بین المللی از دستاوردهای صنعت هوایی می‌باشد که به یکی ازسرمایه گذاران مهم تجارت تبدیل شده است و درحال حاضر، این صنعت به عنوان نماینده قدرتمند برای رسیدن اهداف توسعه پایدار سازمان ملل شناخته شده است. لذا، با توجه به اهمیت موضوع و با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی در نظر است اولین “کنفرانس نقش صنعت هوایی در توسعه پایدار”  توسط مرکز نوآوری صنعت حمل و نقل هوایی و فضایی برگزار گردد.

این کنفرانس به منظور معرفی روش‌های نوین و نگرش‌های جدید در زمینه توسعه صنعت هوایی، فراهم آوردن زمینه‌ای برای تبادل بهترین تجارب و یافته‌ها پیرامون صنعت هوایی در توسعه کشور، فراهم آوردن زمینه‌ای برای ارتقای سطح علمی مدیران، کارشناسان و محققان و فراهم آوردن زمینه‌ای برای ارایه چالش‌ها و مشکلات توسعه و به ‌کارگیری ساز و کارهای نوین صنعت هوایی طراحی گردیده است. با توجه به گستردگی صنعت هوایی، مخاطبین این کنفرانس را می توان جمع کثیری از مدیران، کارشناسان و علاقه مندان فعال در حوزه زیر درنظر گرفت:

 

  • قریب ۲۰ خط هوایی فعال؛
  • بیش از ۴۰ شرکت خدمات تعمیراتی بزرگ و متوسط(MRO)؛
  • افزون بر ۳۰۰۰ شرکت قطعه ساز؛
  • حدود ۵ شرکت سازنده محصولات هوایی؛
  • ۶۰ شرکت خدمات فرودگاهی؛
  • بیش از ۱۰۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه ساخت محصولات هوایی