۲۸ فروردین ۱۴۰۳ , ۲۰:۴۸ تهران
16April 2024,17:18 UTC

استاد عمرانی (دیسپچر ارشد پرواز)