۱۷ آذر ۱۴۰۲ , ۲۲:۵۳ تهران
08December 2023,19:23 UTC

استاد عمرانی (دیسپچر ارشد پرواز)