طب هوایی

طب هوایی

 

مرکز طب هوایی آسمان ایرانیان با حضور پزشکان معتمد سازمان هواپیمایی کشوری و وجود کلینیکهای تخصصی، درمانگاهها و آزمایشگاهای مدرن آماده انجام تست های پزشکی و صدور گواهینامه های پزشکی میهمانداری، دیسپچری فنی و خلبانی برای علاقه مندان در کوتاهترین زمان ممکن خواهد بود. علاوه بر دانشجویان، سایر افراد نیز میتوانند جهت کسب اطمینان از صلاحیتهای پزشکی خود برای مشاغل هوایی درخواست خود را جهت انجام تستهای پزشکی ثبت نمایند.